• Polski
 • English
 • Zajęcia dodatkowe

  Nasze przedszkole dwujęzyczne Wilanów organizuje zajęcia dodatkowe, płatne. Odbywają się one na terenie przedszkola w godzinach popołudniowych, po 14:30.

  Dzieci i rodzice mają prawo uczestnictwa w zajęciach próbnych, które pomogą w podjęciu decyzji o zapisaniu na dalsze lekcje.

  W roku przedszkolnym 2021/2022 proponujemy:

  • karate
  • balet
  • spotkanie ze sztuką
  • zajęcia indywidualne z nauki gry na keyboardzie
  • zajęcia indywidualne z logopedą
  • zajęcia z tańca
  • budowanie z klocków Lego -bricks4kids
  • zajęcia TUS

   

  Zajęcia dodatkowe prowadzą:

  Karate

  m_nurkiewicz

  Marianna Sulima-Nurkiewicz

  • absolwenta Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie na Wydziale Wychowania Fizycznego
  • instruktor Karate Kyokushin, które trenuje ponad 15 lat
  • posiadaczka 1 stopnia kyu
  • od 2004 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

  Moje motto, które towarzyszy mi w moim sportowym życiu:

  "Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe". fragment Przysięgi Dojo

  Zajęcia TUS

  P. Maria psycholog zdjęcie

  Maria Kłym-Guba

   

  Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Podczas przygotowywania i prowadzenia treningów skupiam się na poszerzeniu umiejętności dzieci oraz ich myślenia społecznego, korzystając ze standardowych metod, ale przede wszystkim dążę do tego, aby moje zajęcia pomagały dzieciom w lepszym poznaniu samych siebie, swoich możliwości, uczuć i potrzeb oraz efektywnym komunikowaniu ich drugiej osobie. Poznanie i wzmocnienie siebie wpływa pozytywnie także na budowane relacje społeczne.

  Dlaczego TUS to zajęcia grupowe?

  Dzięki temu, że spotykamy się w małych, kilkuosobowych grupach, mamy możliwość uzyskać realne efekty. Poznać daną umiejętność, zrozumieć jej sens i cel możemy zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Jednak żeby ją przećwiczyć, skonfrontować z możliwościami drugiego człowieka w realnej sytuacji społecznej, potrzebujemy do tego grupowości. Mała grupa daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia jakość.

  Dlaczego warto zacząć już teraz?

  Na linii całego rozwoju człowieka, wejście w wiek przedszkolny jest właśnie tym etapem rozwojowym, w którym dziecko zaczyna różnicować własne stany wewnętrzne i kontrolować je, staje się bardziej samodzielne. Z poczucia samokontroli rodzi się poczucie autonomii własnego istnienia. Jest to wielką szansą z punktu widzenia rozwoju, jednak gdy spojrzymy na to oczami małego człowieka, może to nieść za sobą dużo napięcia i frustracji. Następuje zderzenie własnego autonomicznego zachowania dziecka z autonomicznym zachowaniem innych ludzi. Pojawia się niezgodność interesów, dziecko czasami przegrywa. Często nie radzi sobie jeszcze z emocjami i ma chęć wycofania się z podjętej aktywności.

  Tak naprawdę wszystkie emocje (te nieprzyjemne też) są człowiekowi potrzebne, bo niosą mu informację na temat jego potrzeb.

  …a jak wszyscy wiemy, dzieci to wręcz wulkany emocji - szczególnie trzy- i czterolatki. To jest normalne, rozwojowe i wręcz potrzebne na kolejnych etapach życia, żeby taką burzę emocji przejść, nauczyć się z nimi funkcjonować i iść dalej w życie. W grupie młodszej podczas TUSów chciałabym właśnie na tym aspekcie skupić się szczególnie – dać dzieciom przestrzeń na ich emocje i możliwość nauki samoregulacji.

  W grupie starszych przedszkolaków, chciałabym wprowadzić już też więcej aspektów współdziałania i współpracy, bo to jest właśnie rozwojowo ten czas, kiedy dzieci, obok wyniesionej z poprzedniego etapu autonomii, zaczynają mocno potrzebować też wspólnotowości.

   

  Podsumowując: jakie wymierne korzyści może wynieść dziecko z zajęć TUS?

  - uczę się czegoś nowego z zakresu umiejętności społecznych

  - osiągam możliwie najwyższy poziom funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem moich osobistych możliwości

  - modyfikuję swoje zachowania, dopasowując je do norm społecznych

  - mam świadomość własnego potencjału i możliwości

  Nauka gry na Keyboardzie

  Dominika Pietras - small

  Dominika Pietras

  Gra na instrumencie ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Stymuluje rozwój psychofizyczny, usprawnia koordynacje manualną, kształtuje wrażliwość estetyczną, a przede wszystkim umuzykalnia. W jednakowym stopniu stymuluje rozwój prawej i lewej półkuli mózgu.

  Poprawia zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, kreatywność. Umożliwia ekspresje artystyczną (free jazz zazwyczaj podczas improwizacji).

  W początkowej fazie nauki przedszkolaków korzystam z "metody beznutowej", "słuchowej" inaczej, która skupia się na "otwieraniu uszu", czyli uwrażliwianie ucznia na dźwięk, a także "uruchamianie palców", czyli nauczanie podstaw sprawności ruchowej, która pozwali dziecku grać dźwiękiem zamierzonym, zamiast przypadkowego.

  Koncentrujemy uwagę wyłącznie na problemach ruchowo-słuchowych - oczy muszą kontrolować palce, a uszy dźwięk, czyli efekt tego co zrobiły palce.

  Podczas zajęć dzieci w konwencji zabawy zapoznają się z budową instrumentu, poznają rejestry niski, wysoki.

  Na zajęciach wprowadzana jest krótka piosenka, którą dzieci próbują zagrać i zaśpiewać metoda beznutową, dzięki czemu kształtują pamięć muzyczną. 1/3 zajęć przeznaczamy na naukę znaków graficznego zapisu muzyki.

  Spotkanie ze sztuką

  IMG_8249

  Patrycja Kowalewska

  "Twórczość jest motorem działań każdego człowieka. Sztuka w edukacji dzieci spełnia wiele ważnych funkcji.

  Tematem moich zajęć będzie spotkanie - triada:

  • nauczyciela - przewodnika
  • dziecka - wrażliwego twórcy
  • świata - rzeczy, ludzi i ich emocji.

  Bardzo ważne dla mnie jest, by dziedziny sztuki i nauki przeplatały się ze sobą. Dzięki temu dzieci wzrastają w poczuciu harmonii, współistnienia i współzależności człowieka, nauki i sztuki. Wychowanie plastyczne pobudza dzieci do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz wyzwalania napięć. Sztuce dzieci powierzają swoje tajemnice.

  Dziecko tworząc zdobywa bogatą wiedzę na temat własnej osoby i innych. Staram się, by każde dziecko czuło, iż jego wysiłek twórczy jest doceniany a jego dzieło wzbudza podziw i radość u innych.

  Zajęcia, które prowadzę maja motto: Każdy z nas ma w sobie piękno. Tylko trzeba je uwolnić. Każdy z nas obdarowany został szczególnym talentem. Tylko należy go pielęgnować. Aby rozwijać się trzeba tworzyć, aby tworzyć trzeba umieć kochać siebie i innych."

  Bricks4Kidz

  bricks4kidz

  To zajęcia, na których uczymy się, budujemy i bawimy się z Lego. Zajęcia zaprojektowane są tak aby wprowadzić dzieci w podstawy nauk ścisłych, inżynierii, architektury i matematyki. Pedagodzy z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi podczas zajęć uczą zaangażowania dzieci w wykonywany projekt, rozwijają ciekawość świata i kreatywność.

  Uczniowie uczą się skupienia, gdyż każdy z projektów posiada kontekst, gdyż na naszych zajęciach model poprzedzony jest prezentacją i wprowadzaniem w treść aktualnych zadań. Zajęcia praktyczne angażują wszystkie zmysły, rozwijają zdolności manualne i motoryczne.

  Uczą uwagi, gdyż uczniowie muszą postępować krok po kroku według instrukcji. Tworzenie modeli pobudza wyobraźnię, gdy dziecko dąży do osiągnięcia efektu, jednocześnie poznaje proces działania mechanizmu, który tworzy. Jest to szczególnie ważne dla rozwoju myślenia abstrakcyjnego i technicznego.

  Taniec

  Oskar Żołądkiewicz - small

  Oskar Żołądkiewicz

  Taniec uprawiam od ponad 10 lat. Posiadam najwyższą klasę taneczną "S" w stylach standard i latin. Posiadam tytuł licencjata o specjalności Animacja Kultury, zdobyty na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Wykształcenie w tym kierunku pozwala mi na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w sposób atrakcyjny, nietuzinkowy, ciekawy i wesoły. U mnie na zajęciach tanecznych nikt nie ma prawa się nudzić!