• Polski
 • English
 • Program

  Nasze przedszkole w Wilanowie realizuje podstawę programową MEN, jednocześnie stymulując rozwój dziecka i ukierunkowując go zgodnie z możliwości i potencjałem. Połączenie edukacji na poziomie umysłowym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i emocjonalnym gwarantuje wysoki poziom przebiegu nauczania przedszkolnego. Wszystkie założenia realizowane są w dwóch językach, co pozwala dzieciom naturalnie uczyć się angielskiego.

  Wszystkie zajęcia skupione są wokół nauki poprzez zabawę angażującą wszystkie zmysły. Radość, którą odczuwają dzieci podczas rozwoju i nauki umiejętności działa na nie motywująco i stymuluje do pogłębiania wiedzy. Wykwalifikowani nauczyciele, którymi dysponuje nasze przedszkole niepubliczne w Warszawie, odkrywają stale zainteresowania i talenty swoich podopiecznych. Pomagają im odnaleźć ich atuty i zdolności, budując poczucie własnej wartości i pewność siebie. Dodatkowo pokazują, jak ważna jest praca w grupie i jej konkretne cechy: wzajemny szacunek, umiejętność porozumiewania się bez konfliktów. To kształtuje w dzieciach nie tylko umiejętność dobrej współpracy, ale i pozytywnej realizacji, co pozytywnie wpływa na dalsze etapy nauki szkolnej.

  Język angielski

  Nasze przedszkole dwujęzyczne w Wilanowie posiada program nauki angielskiego oparty na metodzie immersji językowej. Dzieci „zanurzane” są w języku angielskim poprzez codzienny kontakt z nim w zwyczajnych sytuacjach. W ten sposób tworzymy naturalne warunki do jego nauki: możliwość przyswajania słówek przez doświadczenie i obserwację czy osłuchania się z brzmieniem. To świetny start do dalszego przyswajania języka.

  Program tworzymy osobno dla dwóch grup wiekowych:

  1. Program dla dwulatków i trzylatków

  Dzieci w tym wieku uczą się przede wszystkim poprzez śpiew, muzykę oraz zabawy ruchowe. Nauczyciele czytają im książeczki i opowiadają historie po angielsku. Nasze przedszkole Wilanów zapewnia dzieciom w tym wieku zabawy gwarantujące jednocześnie rozwój intelektualny, emocjonalny oraz ruchowy.
  Program „Zabawy Fundamentalne”, którego autorami są Gordon Dryden, Colin Rose i Katarzyna Lotkowska, jest dla nas bazą do działania. Zawiera on zabawy, które wspomagają rozwój dziecka do szóstego roku życia. Rozwijają one zmysły, zachęcają dzieci do samodzielnego działania, gwarantują wielopłaszczyznowy rozwój i dają podstawy do dobrego samopoczucia i odczuwania szczęścia. Dodatkowo zawiera on też ćwiczenia, którego zadaniem jest przygotowanie do dalszego zdobywania umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

  2. Program dla czterolatków i dzieci starszych

  Nasze przedszkole dwujęzyczne Warszawa bazuje na programie brytyjskim „Letters and Sounds”. Jest on realizowany w formie interaktywnej, dzięki czemu z wykorzystaniem programów komputerowych, tablic interaktywnych i laptopów rozwija umiejętności foniczne. To świetny wstęp do nauki czytania. Dzieci mają dodatkowo szansę osłuchać się z językiem, jego brzmieniem, akcentem czy sposobem przekazu podczas codziennych zajęć z native speakerem. Stale jeden z nauczycieli komunikuje się z podopiecznymi wyłącznie w języku angielskim, również podczas sytuacji znanych im z codziennego życia.

  Programy zgodne z MEN

  Nauczanie języka polskiego oparte jest o zasady edukacji dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasze przedszkole wybiera wydawnictwa spełniające to kryterium, wcześniej śledząc nowości i oceniając atrakcyjność pomocy naukowych i formy przekazywania wiedzy. Według naszego założenia rozwój dziecka powinien być planowany, mierzony, celowy, systematyczny, indywidualny oraz interaktywny, aby osiągnąć sukces.

  Program, którym dysponuje przedszkole dwujęzyczne Wilanów Kids’ Academy zakłada naukę czytania w języku polskim i angielskim od pierwszych chwil, które dziecko spędza w przedszkolu. Pomocne w tym zakresie są metody obrazkowe, co zapobiega powstawaniu dysfunkcji w zakresie mowy i pisma, takich jak dysortografia, dysgrafia i dysleksja. Jednocześnie dają one szansę szybkiej i bezstresowej nauki czytania.

  Aktywność ruchowa i rozwój muzyczny

  Rozwój ruchowy dzieci kształtuje wiele innych umiejętności, w tym też intelektualnych. Nasze przedszkole dwujęzyczne Wilanów rezerwuje sporo czasu w ciągu dnia na aktywności odbywające się na świeżym powietrzu, w obrębie nowoczesnego, ogrodzonego placu zabaw. Nauczyciele przedszkolni realizują zajęcia doskonalące motorykę dużą i małą, między innymi za pomocą gimnastyki w duchu Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.

  Dwukrotnie w ciągu tygodnia mają miejsce zajęcia łączące ruch i muzykę. Rytmika jest realizowana raz w języku polskim, a drugi raz – w języku angielskim według programu „Music and movement”. Rozwój ruchowy odbywa się przy wsparciu specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Do planu tygodnia dopisane są też stałe zajęcia, których zadaniem jest rozwój poszczególnych elementów aparatu ruchowego.

  Podczas zajęć specjalista ma szansę obserwować dzieci i szybko rozpoznać wady postawy oraz nieprawidłowości powstałe w okresie okołoporodowym i niemowlęcym. Instruktor wskazuje rodzicom potrzebę dodatkowej pracy z dzieckiem, a także instruuje w zakresie samodzielnego dostrzegania dysfunkcji.
  Nasze przedszkole Wilanów każdego roku dostarcza rodzicom wskazówek i obserwacji przygotowanych przez specjalistę od integracji sensorycznej. Badania przesiewowe w tym zakresie są pomocne w ograniczeniu i zatrzymywaniu rozwoju problemów wcześniej błędnie odczytywanych.

  Zajęcia logopedyczne

  Logopedia realizowana jest przez nasze przedszkole dwujęzyczne Wilanów w ramach programu rozwoju aparatu mowy. Zajęcia grupowe to przede wszystkim profilaktyka logopedyczna. W ich czasie dzieci usprawniają działanie mięśni aparatu artykulacyjnego, pracują nad prawidłowym torem oddychania oraz polepszają słuch fonemowy.
  W przypadku zaobserwowanych problemów z nieprawidłową artykulacją, zaburzeniami komunikacji językowej czy opóźnionym rozwojem mowy zwracamy się bezpośrednio do rodziców. Mają oni szansę zapisania dzieci na dodatkową, indywidualną terapię logopedyczną.

  Gimnastyka korekcyjna

  Nasze przedszkole dwujęzyczne prowadzi też zajęcia dodatkowe z korekcji wad postawy. Zajęcia te mają działanie profilaktyczne, wpływają na kształtowanie prawidłowej postawy oraz przeciwdziałają wadom w obrębie układu więzadłowo-mięśniowego, zwanego powszechnie układem ruchu.

  Podczas zajęć dzieci uczą się ćwiczeń korekcyjnych, które mogą potem wykonywać w domu. Obejmują one wzmacnianie i rozciąganie mięśni przykurczonych albo osłabionych.

  Koncerty i teatrzyki

  Edukacja muzyczna i teatralna jest realizowana przez nasze przedszkole Wilanów na terenie placówki i poza nią. Regularnie gościmy aktorów z teatrzyków autorskich, lalkowych czy pantomimy, a także muzyków dających koncerty i przedstawiających dzieciom świat muzyki. W czasie takich wydarzeń dzieci mogą poznać zróżnicowane gatunki muzyczne, nabyć wiedzę o instrumentach. Wyjazdy zorganizowane w grupie dzieci pod opieką nauczyciela przedszkolnego to nie tylko ekscytująca przygoda i szansa poznania innego otoczenia, ale też niezapomniane wspomnienia i temat do opowieści w gronie rodzinnym.