• Polski
 • English
 • Płatności

  Wpisowe

  • 1000 zł - Jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w przedszkolu.

  Czesne miesięczne

  • 1750 zł - czesne miesięczne
  • 1500 zł - wymiar pół dnia (7:30- 13:00)
  • 1850 zł - zerówka o profilu anglojęzycznym

  Czesne zawiera opłaty za:

  1. opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00
  2. realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
  3. realizację programu autorskiego pani Anny Dąbrowskiej pt. „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
  4. codzienne zajęcia z native speakerem
  5. codzienne zajęcia ruchowe
  6. gimnastykę korekcyjną ze specjalistą raz w tygodniu
  7. zajęcia plastyczne
  8. 2 x w tygodniu zajęcia rytmiczne
  9. ćwiczenia logopedyczne (3-5 latki)
  10. książki i materiały edukacyjne
  11. 5 posiłków dziennie
  12. opiekę psychologa
  13. organizowane przez przedszkole imprezy artystyczne, np. teatrzyki, koncerty muzyczne, okolicznościowe zajęcia edukacyjne itp.
  14. ubezpieczenie podstawowe NNW

  Czesne nie zawiera opłat za:

  1. dodatkowe zajęcia organizowane przez przedszkole, np. gimnastyka artystyczna, karate, zajęcia teatralne, taniec, nauka gry na keyboardzie, indywidualne ćwiczenia logopedyczne
  2. opłaty za podręczniki dla 5 i 6 latków
  3. rozszerzone ubezpieczenie zdrowotne i NNW
  4. wycieczki i transport

  Opłaty wnosić można w ratach miesięcznych, bądź innych. Czesne płacone jest z góry do 5-tego każdego miesiąca. Za zajęcia dodatkowe płatność obowiązuje z góry do 10-tego danego miesiąca.