• Polski
 • English
 • Płatności

  Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa za cały okres nauki dziecka w naszym prywatnym przedszkolu w Warszawie wynosi 1200 zł.

  Czesne miesięczne

  • 2395 zł - czesne za miesiąc w grupie 3-4 latków (płatne przez 12 miesięcy)
  • 2613 zł - czesne za miesiąc w grupie 5 latków (płatne przez 11 miesięcy)
  • 2722 zł - czesne za miesiąc w zerówce (płatne przez 11 miesięcy)
  • 1915 zł - czesne za miesiąc w wymiarze połowy dnia, od 7:30 do 13:00

  W ramach czesnego przedszkole dwujęzyczne zapewnia:

  1. opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:30 do 18:00 (lub 13:00) od poniedziałku do piątku
  2. realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
  3. realizację programu autorskiego pani Anny Dąbrowskiej pt. „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
  4. zajęcia językowe z native speakerem
  5. zajęcia ruchowe w codziennym rozkładzie dnia
  6. gimnastykę korekcyjną ze specjalistą raz w tygodniu
  7. zajęcia plastyczne
  8. zajęcia z rytmiki dwa razy w tygodniu
  9. ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat
  10. książki i materiały edukacyjne
  11. pięć zbilansowanych posiłków dziennie
  12. obecność i opiekę psychologa
  13. organizowane przez przedszkole imprezy artystyczne, np. teatrzyki, koncerty muzyczne, okolicznościowe zajęcia edukacyjne itp.
  14. ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

  Dodatkowo płatne są:

  1. ubezpieczenie NNW w rozszerzonym zakresie oraz zdrowotne
  2. podręczniki przeznaczone dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
  3. zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia taneczne, muzyczne, mini judo, szermierka itd.
  4. wycieczki i transport

  Czesne należy opłacić do piątego dnia każdego miesiąca, z góry. Możliwe jest rozłożenie płatności na raty miesięczne lub o innej częstotliwości. Zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole dwujęzyczne Wilanów Kids’ Academy należy opłacać do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z góry.