• Polski
  • English
  • Płatności

    Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa za cały okres nauki dziecka w naszym prywatnym przedszkolu w Warszawie wynosi 1000 zł.

    Czesne miesięczne

    • 1950 zł - czesne za miesiąc
    • 1560 zł - czesne za miesiąc w wymiarze połowy dnia, od 7:30 do 13:00
    • 2000 zł - czesne za miesiąc nauki w zerówce o profilu anglojęzycznym

    W ramach czesnego przedszkole dwujęzyczne zapewnia:

    1. opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:30 do 17:30 (lub 13:00) od poniedziałku do piątku
    2. realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
    3. realizację programu autorskiego pani Anny Dąbrowskiej pt. „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
    4. zajęcia językowe z native speakerem
    5. zajęcia ruchowe w codziennym rozkładzie dnia
    6. gimnastykę korekcyjną ze specjalistą raz w tygodniu
    7. zajęcia plastyczne
    8. zajęcia z rytmiki dwa razy w tygodniu
    9. ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat
    10. książki i materiały edukacyjne
    11. pięć zbilansowanych posiłków dziennie
    12. obecność i opiekę psychologa
    13. organizowane przez przedszkole imprezy artystyczne, np. teatrzyki, koncerty muzyczne, okolicznościowe zajęcia edukacyjne itp.
    14. ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

    Dodatkowo płatne są:

    1. ubezpieczenie NNW w rozszerzonym zakresie oraz zdrowotne
    2. podręczniki przeznaczone dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
    3. zajęcia dodatkowe, w tym gimnastyka artystyczna, karate, zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne
    4. wycieczki i transport

    Czesne należy opłacić do piątego dnia każdego miesiąca, z góry. Możliwe jest rozłożenie płatności na raty miesięczne lub o innej częstotliwości. Zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole dwujęzyczne Wilanów Kids’ Academy należy opłacać do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z góry.