• Polski
 • English
 • Metodyka nauczania

  "Uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w głowie."

  Otoczenie, które stymuluje

  W przypadku dzieci nauka często postępuje przez doświadczanie i zabawę. Nasze przedszkole przygotowało program edukacyjny, w którym łączone są elementy pobudzające rozwój umysłowy oraz fizyczny podopiecznych.

  Kontakt z przyrodą

  Obcowanie z przyrodą jest naturalną drogą do zdobywania przez dziecko informacji o otaczającym świecie. Nasze przedszkole przygotowało programy tematyczne związane z porą roku oraz zmieniającą się wówczas przyrodą. Organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu i wycieczki na łono natury. W ten sposób dzieci poznają na początku drzewa, kwiaty i inne rośliny, zwierzęta, a z czasem zdobywają wiedzę o świecie i kosmosie.

  Muzyka

  Rozwój muzyczny wpływa nie tylko na przyszłe gusta, ale również na wiele innych aspektów w życiu. W przedszkolu dzieciom towarzyszy muzyka, która spełnia wiele zadań: dodaje energii, poprawia pamięć i koncentrację, a także redukuje stres.
  Nasi podopieczni mają szansę poznać zarówno muzykę współczesną, jak też ludową, etniczną oraz poważną. Podczas zajęć samodzielnie śpiewają po polsku oraz angielsku. Terapia z użyciem muzyki prowadzona jest również w czasie leżakowania.

  Rozwój ruchowy

  Nasze przedszkole organizuje proste ćwiczenia, które wspomagają koncentrację poprzez poprawienie połączeń między obiema półkulami mózgu. Jednocześnie właściwie przystosowane ćwiczenia kinezjologiczne wspomagają koncentrację i sprawiają, że nauka przychodzi dzieciom łatwo i naturalnie. Są też świetnym wsparciem w doskonaleniu koordynacji ruchowej i redukcji stresu.
  Dodatkowo dzieci mają okazję skorzystać z zajęć dodatkowych raz w tygodniu. W ich trakcie specjalista prowadzi ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

  Zajęcia plastyczne

  Poprzez prace plastyczne dzieci mają okazję wyrażenia własnych emocji i pokazania swojego charakteru. To świetna okazja do rozwoju wyobraźni, a także ćwiczenia małej motoryki. Regularne zajęcia plastyczne sprawiają, że czteroletnie dziecko jest w stanie przygotowywać się do nauki pisania.
  Projekty i prace plastyczne, które organizuje nasze przedszkole przygotowywane są indywidualnie albo w grupie. Te drugie dają dzieciom szanse na budowanie relacji i współpracę. To też moment, w których przedszkolaki uczą się, jak różne mogą być interpretacje zdarzeń i spojrzenia na to samo zagadnienie.