• Polski
 • English
 • O nas

  Tworzymy wykwalifikowany zespół nauczycieli pedagogów, którzy z pasją podejmują się każdego dnia opieki i nauki naszych podopiecznych. Połowa naszych nauczycieli to angliści, którzy mają kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu angielskiego małych dzieci.

  Wychowujemy

  Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wykształcenie, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

  Kształcimy

  Od najmłodszych lat w sposób zindywidualizowany, odkrywając w każdym dziecku jego mocne strony i talenty, inspirujemy dziecko do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co wyzwala w nim bardzo silną motywację do ciągłego kształcenia się. Uczymy w dwóch językach - polskim i angielskim, angażując wszystkie zmysły. Ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zakładamy, że rozwój umiejętności językowych można najlepiej osiągnąć na drodze immersji językowej, czyli zanurzenia się w języku.

  Gwarantujemy

  • czułą opiekę i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka
  • szczęśliwe chwile zabawy i radości
  • indywidualne podejście do każdego dziecka
  • najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
  • naturalne przyswajanie języka angielskiego
  • realizację programu brytyjskiego przez native speakera
  • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, niesienie pomocy i nawiązywanie przyjaźni
  • tolerancję dla różnych kultur, organizujemy np. "Dzień Brytyjski", "Dzień Żydowski", "Dzień Chiński"
  • wspaniałe warunki lokalowe i duży plac zabaw
  • wiele dodatkowych wydarzeń i uroczystości: koncerty muzyczne, teatrzyki, różnych gości, pokazy artystyczne, przedstawienia, pikniki oraz wycieczki np. do teatrów i muzeów, galerii, kin, parków i zoo