• Polski
 • English
 • O nas

  Przedszkole dwujęzyczne Wilanów Kids’ Academy

  Nasz zespół tworzą wykwalifikowani nauczyciele i pedagodzy podchodzący do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem. Część kadry posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do nauczania języka angielskiego grup małych dzieci.

  Opieka i wychowanie

  We wszystkich działaniach wychowawczych współpracujemy z rodzicami. Nasze prywatne przedszkole w Warszawie wspiera rozwój inteligencji u dzieci, pozwala im zdobywać wykształcenie, ale również dba o rozwój empatii, wrażliwości oraz tolerancji względem rówieśników i przedstawicieli odmiennych kultur. Angażujemy się wychowanie aktywnych, zdrowych młodych ludzi, którzy nie są obojętni na problemy innych i samodzielnie radzą sobie w sprawach codziennych.

  Kształcenie i rozwój

  Podstawowym założeniem, na którym bazuje nasze przedszkole Wilanów, jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka. Stawiamy na rozbudzanie naturalnych talentów i mocnych stron każdego podopiecznego, a także inspirujemy do zdobywania wiedzy i umiejętności. Takie połączenie gwarantuje powstanie bardzo silnej, naturalnej motywacji do kształcenia się. Nauka przebiega w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Dzieci angażują się w nią za pomocą wszystkich zmysłów, bo rozwój jest ukierunkowany zgodnie z możliwościami i potencjałem każdego malucha. Metoda immersji językowej – zanurzenia w języku – to, według naszego założenia, najlepszy sposób na rozwój umiejętności językowych.

  Nasze przedszkole prywatne w Wilanowie to miejsce, w którym zapewniamy:

  • bezpieczeństwo Twojemu dziecku
  • empatyczną opiekę w odpowiedzi na potrzeby podopiecznych
  • możliwość radosnej zabawy i przeżywania szczęśliwych chwil w gronie rówieśników
  • indywidualne podejście do dziecka
  • najnowsze metody pracy i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
  • naturalną drogę nauki języka angielskiego
  • zaangażowanie native speakera do realizacji brytyjskiego programu nauczania
  • rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych dzieci, w tym w kwestii pomocy czy nawiązywania znajomości
  • tolerancję dla odmiennych poglądów i kultur w ramach organizacji dni nimi inspirowanych, takich jak „Dzień Brytyjski”, „Dzień Chiński”, „Dzień Żydowski”
  • nowoczesne warunki lokalowe i duży, bezpieczny plac zabaw
  • organizację dodatkowych wydarzeń, takich jak pokazy artystyczne, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, pikniki, przedstawienia, teatrzyki, wizyty gości, wyjazdy do teatru, kina, muzeum, parku czy ZOO