Rekrutacja do Kids Academy

W Kids’ Academy Preschool w Wilanowie prowadzimy zajęcia w języku polskim i angielskim. Realizujemy podstawę programową MEN oraz British National Curriculum. Stosujemy metodę immersji językowej i glottodydaktykę. Uczymy dzieci samodzielnego myślenia, twórczych poszukiwań i inspiracji.

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 r.ż.  

Polish British Academy of Warsaw jest szkołą międzynarodową, członkiem kandydatem prestiżowego stowarzyszenia międzynarodowych szkół brytyjskich Council of British International Schools (COBIS). Prowadzimy  edukację dwujęzyczną, według polskiej podstawy programowej MEN oraz programu British National Curriculum. Uczymy języków obcych. Budujemy zrozumienie i szacunek dla różnic kulturowych. Rozwijamy kreatywność. Wspieramy aktywność sportową dzieci.  

Zapraszamy dzieci do klas 0-6.  

W każdej grupie wiekowej proponujemy specjalny program edukacyjny.

Interkatywne metody nauczania, wykorzystujemy tablety, tablice interaktywne i nowoczesne oprogramowanie.

Zapewniamy 5 posiłków dziennie, które są całkowicie przygotowywane na miejscu. Dzieci mają mozliwość wyboru.

25 godzin tygodniowo nauki w języku angielskim i 11 godzin w języku polskim. Realizujemy program brytyjski i polski. Według MEN.