WYCIECZKI W PAŹDZIERNIKU 2017

Zaplanowane wycieczki:

19 października grupa 5,6,7 jedzie do teatru Capitol na przedstawienie "Cudowna Lampa Alladyna"

20 października grupa 3,4 jedzie do Powsina na zajęcie edukacyjne "Święto Dyni" ...

23 paździrnika grupa 5,6,7 jedzie do Powsina na zajęcie edukacyjne "Święto Dyni".