Płatności

Wpisowe:

jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w szkole.

1800 zł - dla dzieci rozpoczynających naukę w Polish British Academy

1000 zł - dla dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Kids' Academy

 

Czesne roczne: 

23850 zł

Roczne czesne może zostać podzielone na 2, 4, 10 lub 12 rat.

  • Przez 3 tygodnie wakacji oraz przez 1 tydzień ferii zimowych dzieci z klas 1-3 mogą korzystać z opieki w szkole w ramach programów Happy Holidays i Winter at School.
  • Rodzeństwa uczęszczające do szkoły lub przedszkola Kids' Academy otrzymują 10% zniżki od wysokości czesnego.
  • Dla umów zawieranych w trakcie roku szkolnego czesne roczne dzielone jest na 10 miesięcy nauki i naliczane proporcjonalnie za każdy kalendarzowy miesiąc nauki pozostały do końca roku szkolnego, bez względu na datę rozpoczęcia nauki w danym miesiącu.

 

Czesne zawiera opłaty za:

  • opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00,
  • naukę w szkole podstawowej zgodnie z programem,
  • uczestnictwo w kołach zainteresowań,
  • opiekę psychologa szkolnego,
  • trzy posiłki dziennie przygotowywane na miejscu: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek,
  • transport na obowiązkowe zajęcia programowe organizowane przez szkołę, np. łyżwy.

 

Ponadto szkoła oferuje dla chętnych:

  • transport z domu do szkoły za dodatkową opłatą  - w odległości do 5 km opłata miesięczna wynosi 700 zł,  a w odległości od 5 km do 12 km 900 zł.