Misja szkoły

Polish British Academy of Warsaw to szkoła, której nadrzędnym celem jest edukacja według programu brytyjskiego wraz z zachowaniem wysokiego standardu nauki języka polskiego. Taki rodzaj wykształcenia umożliwia dzieciom dalszą edukację w szkołach na całym świecie, jak również kontynuację nauki w systemie polskim. Pielęgnujemy polskie tradycje, które są bazą do właściwego rozwoju młodego człowieka. Kształcimy dzieci w języku angielskim, aby mogły swobodnie istnieć i funkcjonować w międzynarodowej rzeczywistości i osiągać sukcesy w dorosłym życiu.

Nowoczesność PBA polega na wpajaniu uczniom postępowania według nadrzędnej zasady poszanowania i tolerancji dla tradycji różnych narodowości i grup kulturowych oraz respektowania odmienności, jako elementu dzisiejszego nowoczesnego świata. Osiąganie nakreślonych celów w naszej szkole jest możliwe dzięki unikalnej relacji nauczyciela z uczniem, gwarantującej właściwy emocjonalny i społeczny rozwój naszych dzieci.