Klasy

Klasy w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 5 - dzieci urodzone w roku 2005 i 2006

Klasa 4 - dzieci urodzone w latach 2007 i 2006

Klasa 3a - dzieci urodzone w latach 2007 i 2008

Klasa 3b -  dzieci urodzone w roku 2008

Klasa 2a - dzieci urodzone w latach 2008 i 2009

Klasa 2b -  dzieci urodzone w roku 2009

Klasa 1a - dzieci urodzone w latach 2009 i 2010

Klasa 1b - dzieci urodzone w latach 2009 i 2010

Klasa 0 - dzieci urodzone w latach 2010 i 2011

 

Klasy w roku szkolnym 2015/2016

Klasa 4 - dzieci urodzone w roku 2005 i 2006

Klasa 3 - dzieci urodzone w latach 2007 i 2006

Klasa 2a - dzieci urodzone w latach 2007 i 2008

Klasa 2b -  dzieci urodzone w roku 2008

Klasa 1a - dzieci urodzone w latach 2008 i 2009

Klasa 1b -  dzieci urodzone w roku 2009

Klasa 0 - dzieci urodzone w latach 2010

 

Klasy w roku szkolnym 2014/2015

Klasa 3 - dzieci urodzone w roku 2005 i 2006

Klasa 2 - dzieci urodzone w latach 2007 i 2006

Klasa 1a - dzieci urodzone w latach 2007 i 2008

Klasa 1b -  dzieci urodzone w roku 2008

 

Klasy w roku szkolnym 2013/2014

Klasa 2 - dzieci urodzone w roku 2005 i 2006

Klasa 1 - dzieci urodzone w latach 2007 i 2006

Klasa 0 - dzieci urodzone w latach 2007 i 2008

 

Klasy w roku szkolnym 2012/2013

Klasa 1 - dzieci urodzone w roku 2005 i 2006