Rozwój naszych dzieci

Nasz syn Mikołaj jest uczniem Kids' Academy od 2 lat czyli od początku działania szkoły podstawowej. W Kids' Academy najbardziej cenimy sobie indywidualne podejście do każdego ucznia i możliwość bieżącego monitorowania postępów nauczania. Indywidualne podejście i opieka pozwalają na ciągły rozwój dziecka i podnoszenie poprzeczki – poza minimum programowym dzieci rozwijają swoje pasje, kreatywność i mocne strony. Dwujęzyczność szkoły to nie tylko szansa na szybkie nauczenie dziecka języka, zdobywanie wiedzy według międzynarodowego programu nauczania, ale również ciągły kontakt z rówieśnikami z różnych państw i kultur, który uczy nasze dzieci tolerancji i otwartości na świat. Profesjonalnie dobrana kadra nauczycieli daje poczucie, że nasze dzieci są w dobrych rękach pod profesjonalną opieką. Dyrekcja szkoły dba o ciągłą wymianę informacji i stałe podnoszenie jakości nauczania co daje poczucie, że wraz z rozwojem Kids' Academy rozwijają się nasze dzieci.
 
Serdecznie pozdrawiam
Joanna Gruss