Rodzice

Co otrzyma Rodzic i  Dziecko w Kids' Academy:

 • Przemyślaną, ukierunkowaną zabawę edukacyjną
 • Możliwość radosnej zabawy według własnej inwencji, tzw. "zabawa swobodna"
 • Edukację zgodną z najnowszymi trendami, dającą szansę dostania się do renomowanych szkół polskich i anglojęzycznych
 • Nowoczesne metody i programy nauki języka angielskiego
 • Całodniowy kontakt z językiem angielskim dzięki stałej obecności nauczyciela angielskiego w grupie oraz obecności native speakera
 • Dużo zajęć ruchowych w ciągu dnia i na placu zabaw
 • Zajęcia rytmicznie prowadzone dwujęzycznie
 • Opiekę logopedy i psychologa oraz specjalisty gimnastyki korekcyjnej
 • Raporty o osiągnięciach i postępach dzieci
 • Bezpieczeństwo dzięki ogrodzonemu terenowi, dodatkowym zabezpieczeniom w postaci bramy wjazdowej otwieranej na pilota, furtki i drzwi wejściowych otwieranych szyfratorem
 • Ubezpieczenie podstawowe NNW
 • Podręczniki w grupie 3 i 4 latków
 • Wszelkie materiały do tworzenia prac plastycznych i okolicznościowych upominków
 • Zdrowe i pyszne jedzenie z uwzględnieniem diet

Komunikacja

Dobra komunikacja przedszkola z rodzicami jest podstawą dobrego samopoczucia rodzica i współpracy obu stron. Rodzic poinformowany jest spokojny i ma poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka.

Rodzice otrzymują wszelkie informacje drogą mailową: miesięczne programy, cotygodniowe menu, informacje o planowanych imprezach na terenie przedszkola oraz wyjściach i wyjazdach, bieżące informacje o zmianach czy aktualnościach w naszej placówce. Na początku każdego miesiąca przesyłany jest plan zajęć, imprez i tematów realizowanych w języku polskim i angielskim.

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

Na początku roku rodzice wypełniają specjalny formularz upoważniający opiekunów do odbioru dzieci. Informacje te są przechowywane i weryfikowane przy odbiorze, muszą też być aktualizowane przez rodzica w razie zmiany. W wyjątkowych sytuacjach zmian można dokonać drogą mailową i telefoniczną (obie wymagane).

Rodzice przy odbiorze dziecka otrzymują od nauczyciela krótką informację o aktywności, zachowaniu, czy problemach w ciągu dnia. W sytuacji potrzeby dłuższej rozmowy konieczne jest umówienie spotkania z nauczycielem.

W ciągu roku odbywają się spotkania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców. Dwa razy w roku organizowane są indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, mające na celu przekazanie raportów z danego semestru. Szczegółowe informacje o postępach edukacyjnych, rozwoju emocjonalnym, potrzebach pracy w danym obszarze przekazuje nauczyciel.

Istotna jest dla nas współpraca z rodzicami, aby osiągnąć jak najlepsze efekty dające pewność dziecku i radość ze zdobywanej wiedzy w trakcie procesu osiągania gotowości szkolnej. Codzienna komunikacja z sekretariatem szkoły i dyrekcją odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.

Na stronie internetowej naszego przedszkola znajduje się zakładka "Aktualności", gdzie rodzic zawsze może przeczytać o tym co dzieje się na terenie przedszkola.

Warsztaty i Szkolenia

Na terenie przedszkola organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy dla rodziców. Tematyka jest szeroka - od zdrowego żywienia przez wspieranie rodzica w procesie wychowawczym do corocznych kursów pierwszej pomocy.

Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje nowych tematów wedle potrzeb i oczekiwań rodziców.