Program

Wszechstronnie stymulujemy rozwój dziecka i ukierunkowujemy jego rozwój zgodnie z potencjałem i możliwościami danego dziecka realizując podstawę programową MEN. Realizujemy program nauczania przedszkolnego na wysokim poziomie dzięki pracy w różnych obszarach edukacji umysłowej, estetycznej zdrowotnej i społecznej. Realizujemy dwujęzycznie nasze edukacyjne założenia. Dzięki nam dzieci w naturalny sposób poznają język angielski.

Zajęcia polegają na zabawie i nauce przez wszystkie zmysły. Ważna jest radość dzieci podczas nabywania nowych umiejętności, co inspiruje dziecko do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Dzieci uwielbiają się uczyć, a jeśli otoczone są mądrymi nauczycielami to na pewno zainteresowania i talenty każdego dziecka będą odkryte. Nauczyciele pomagają dzieciom nabraćpoczucia własnej wartości, odnajdywania własnych atutów i zdolności. Nie zapominają jednakże jak ważne jest praca w grupie, szacunekdla kolegów i koleżanek. Dobra współpraca między dziećmi i pozytywna rywalizacja to również nasz cel, który daje dobrą bazę do startu w kolejnych etapach nauki w szkole.

 

Glottodydaktyka

Już w najmłodszej grupie przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania według metody "glotto". A 5-latki dzięki niej doskonale radzą sobie z samodzielnym czytaniem pierwszych książeczek. Twórcą motody jest prof. Bronisłw Rocławski, wybitny specjalista w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Większość naszych 5-cio latków kończy przedszkole opanowując umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

Język angielski

Nasz program języka angielskiego oparty jest na immersji językowej. Polega to na ciągłym codziennym kontakcie z językiem na "zanurzeniu się w języku angielskim". Tworzenie jak najbardziej naturalnych warunków nauki tego języka poprzez obcowanie z nim bez przerwy, wsłuchiwanie się w jego brzmienie to klucz do dobrego startu wieloletniej drogi jego przyswajania. Program tworzony jest indywidualnie dla każdej grupy wiekowej.

Dla dzieci od czwartego roku życia prowadzone są elementy programu brytyjskiego "Letters and Sounds" polegające na przygotowaniu do nauki czytania przez rozwijanie umiejętności fonicznych. Realizujemy program w interaktywny sposób wykorzystując nowoczesne pomoce i programy, laptopy, tablicę interaktywną. Codzienne zajęcia z native speakerem dają możliwość dodatkowego kontaktu z żywym językiem różniącym się często akcentem i sposobem przekazu. Ponadto dzieci mają kontakt z j.angielskim przez cały dzień, gdyż jeden z nauczycieli komunikuje się z nimi tylko po angielsku.

 

Program dla 2 i 3-latków

Dla 2,5 - 3 latków to głównie śpiew, muzyka i zabawy ruchowe oraz czytanie pierwszych książeczek, opowiadanie angielskich historyjek przez nauczycieli. Korzystamy z programu "Zabawy Fundamentalne" Colin Rose, Gordon Dryden, Katarzyna Lotkowska, które polegają na różnorodnych zabawach służących wspomaganiu dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Dobra zabawa to inwestowanie w harmonijny, wielostronny rozwój dziecka oraz  budowanie fundamentów jego dobrego samopoczucia, kompetencji i szczęścia. "Zabawy fundamentalne" to zbiór zabaw, które wyostrzają i rozwijają wszystkie zmysły, angażując dziecko do samodzielnego wykonywania czynności. W dalszej części zaś koncentrują się na przygotowaniu go do nauki czytania, pisania i liczenia. Program ten łączy w zabawie rozwój intelektualny, emocjonalny i ruchowy co jest warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka.

Programy zgodne z MEN

Program języka polskiego zawsze oparty jest o wydawnictwa dopuszczone przez MEN, wybory są różne, ale zawsze poprzedzone śledzeniem nowości i atrakcyjnych środków i pomocy. Zakładamy, że rozwój dziecka musi być mierzony, planowany, celowy, systematyczny, interaktywny oraz indywidualny. Program Kids' Academy zakłada ponadto naukę czytania w języku polskim, języku angielskim już od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu. Odbywa się to metodami obrazkowymi co pozwala dziecku szybko i bez stresu opanować tę umiejętność i zapobiega powstawaniu dysfunkcji typu dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Program o emocjach

Program dbający o strefę emocji obejmuje edukację opartą o spotkanie z psychologiem, oraz realizację programu "Przyjaciele Zippiego" Program ten realizowany jest w grupie 5-latków. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Nasz psycholog, oprócz kontaktu ze wszystkimi dziećmi i nauczycielami oraz rodzicami, prowadzi z 4 latkami zajęcia "Między nami przedszkolakami". Jest to całotygodniowy cykl spotkań pomagający dzieciom zrozumieć swoje emocje i zachowania i ich konsekwencje oraz rozwiązywać konflikty między rówieśnikami.

Ruch i muzyka

Program rozwoju ruchowego dzieci to podstawa wszystkich zdobywanych umiejętności, również intelektualnych. Nasze przedszkole zapewnia wiele czasu w ciągu dnia spędzonego na powietrzu, dzieci korzystają z nowoczesnego dużego placu zabaw. Codziennie nauczycielki prowadzą zajęcia ruchowe poprawiające motorykę małą i dużą np gimnastykę wg Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.  Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia ruchowo-muzyczne, raz w tygodniu jest rytmika w języku polskim, a drugi raz w języku angielskim "Music and movement''. Wspiera nas również nauczyciel specjalista gimnastyki korekcyjnej. W planie tygodniowym znajdują się na stałe zajęcia rozwijające poszczególne części aparatu ruchowego pod okiem wykształconego instruktora. Możemy dzięki temu równocześnie rozpoznać wady postawy i wady powstałe w okresie okołoporodowego- niemowlęcego. Nieocenione oko specjalisty uświadamia często potrzebę natychmiastowej, wzmożonej pomocy oraz pomaga rodzicom w odczytywaniu pewnych symptomów ewentualnych dysfunkcji. Każdego roku dajemy rodzicom wskazówki i sugestie przekazywane przez specjalistę integracji sensorycznej. Dzieki badaniom przesiewowym SI możemy zapobiec rozwojowi problemów, które mogły być wcześniej błędnie odczytywane.

Logopedia

Program rozwoju aparatu mowy to logopedia. Grupowe zajęcia logopedyczne oparte są na profilaktyce logopedycznej, która obejmuje usprawnienie mięśni aparatu artykulacyjnego, prace nad prawidłowym torem oddychania, usprawnienie słuchu fonemowego. Zajęcia indywidualne jako zajęcia dodatkowe są terapią logopedyczną. Dzieciom z nieprawidłową artykulacją, opóźnionym rozwojem mowy lub innymi zaburzeniami komunikacji językowej zalecamy pracę indywidualną z logopedą.

Teatrzyki i koncerty

Program edukacji muzycznej i teatralnej realizujemy na terenie przedszkola jak i poza nim. Przyjeżdżają do nas aktorzy z różnych teatrów autorskich, lalkowych, pantomimy. Często gościmy muzyków, którzy nie tylko dają koncerty, ale również przybliżają dzieciom świat muzyki. Pokazują jej różnorodność ze względu na źródło i pochodzenie, epokę i rodzaje instrumentów. Każdy wyjazd poza przedszkole to okazja dla nauczyciela do odkrywania nowych miejsc i doświadczeń z nimi związanych. Pierwsza wizyta w teatrze jest często dużym przeżyciem, radość z wycieczki i bagaż przywiezionych wspomnienień jest potem źródłem długich opowieści w domu, aby podzielić się nimi z Mamą i Tatą.

Nasi absolwenci z powodzeniem dostają się do wybranych szkół prywatnych i społecznych. Dzięki dużej wiedzy zdolność radzenia sobie z różnymi zadaniami jak i odpowiednie przygotowanie pod wzg emocji do dojrzałości szkolnej, daje pewność siebie. Co w konsekwencji pozwala dzieciom pokonać nowe wyzwaniami ze spokojem i przewagą nad innymi.