Płatności

Wpisowe

1000 zł

Jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w przedszkolu.

 

Czesne miesięczne

1750  zł - pełen wymiar czasu (7:30 - 18:00)

2063 zł - zerówka o profilu dwujęzycznym, pełen wymiar czasu (7:30 - 18:00)

 

Czesne zawiera opłaty za:

 1. opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
 3. realizację programu autorskiego p. Anny Dąbrowskiej pt. „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
 4. codzienne zajęcia z native speakerem
 5. codzienne zajęcia ruchowe
 6. gimnastykę korekcyjną ze specjalistą raz w tygodniu
 7. codzienne zajęcia plastyczne
 8. 2 x w tygodniu zajęcia rytmiczne
 9. 2 x w tygodniu ćwiczenia logopedyczne
 10. książki i materiały edukacyjne
 11. 5 posiłków dziennie
 12. opiekę psychologa
 13. organizowane przez przedszkole imprezy artystyczne, np. teatrzyki, koncerty muzyczne, kulig zimą itp.

 

Czesne nie zawiera opłat za:

 1. dodatkowe zajęcia organizowane przez przedszkole, np. gimnastyka artystyczna, karate, zajęcia teatralne, taniec, nauka gry na keyboardzie, indywidualne ćwiczenia logopedyczne
 2. wycieczki i transport

Opłaty wnosić można w ratach miesięcznych, bądź innych. Czesne płacone jest z góry do 5-tego każdego miesiąca. Za zajęcia dodatkowe płatność obowiązuje z góry do 10-tego danego miesiąca.