Kalendarz 2017/2018

 

KALENDARZ NA ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

PRESCHOOL CALENDAR 2017/2018

 

01.09.2017

 

07.09.2017

 

11.09.2017

 

14.09.2017

 

12.10.2017

 

01.11.2017

 

08.11.2017

 

14.11.2017

 

12.12.2017

 

14.12.2017

 

25-26.12.2017

 

01.01.2018

 

16.01.2018

 

22 i 23.01.2018

 

06-08.02.2018

 

21.02.2018

 

13.03.2018

 

30.03 i 2.04.2018

 

30.04.2018

 

01 - 3.05.2018

 

4.05.2018

 

22 i 25.05.2018

 

29.05.2018

 

31.05-1.06.2018

 

05-09.06.2018

 

21.06.2018

 

25.06.2018 - 27.07.2018

 

30.07.2018 - 10.08.2018

 

13-16.08.2018

 

17.08.2018 - 31.08.2018

ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

BEGINNING OF THE PRESCHOOL YEAR CEREMONY

ZEBRANIE Z RODZICAMI (GRUPA VI i VII)

PARENTS-TEACHERS MEETING (GROUP VI, VII)

ZEBRANIE Z RODZICAMI (GRUPA I i II)

PARENTS-TEACHERS MEETING (GROUP I,II)

ZEBRANIE Z RODZICAMI (GRUPA III, IV, V)

PARENTS-TEACHERS MEETING (GROUP III, IV, V)

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA (GRUPA I,II)

DUBBING FOR A PRESCHOOLER (GROUP I,II)

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

ALL SAINT’S DAY - PRESCHOOL IS CLOSED

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICOW

OPEN DAY FOR PARENTS

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

PARENTS’ COUNCIL

PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE (GODZ. PRZEDPOŁUDNIOWE gr. I, II, III, IV)

CHRISTMAS PLAY (BEFORE NOON HOURS gr. I, II, III, IV)

PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE (GODZ.PRZEDPOŁUDNIOWE gr. V, VI, VII)

CHRISTMAS PLAY (BEFORE NOON HOURS gr. V, VI, VII)

BOŻE NARODZENIE –  PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

CHRISTMAS -  PRESCHOOL IS CLOSED

NOWY ROK –  PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

NEW YEAR -  PRESCHOOL IS CLOSED

RADA PEDAGOGICZNA - PODSUMOWANIE 1 PÓŁROCZA

TEACHERS COUNCIL – 1st TERM’S SUMMARY

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

GRANDPARENTS’ DAY

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

PARENT-TEACHER INDIVIDUAL MEETINGS

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

PRESCHOOL PARENTS’ COUNCIL

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

OPEN DAY FOR PARENTS

WIELKANOC –  PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

EASTER - PRESCHOOL IS CLOSED

30 KWIECIEŃ –  DYŻUR

DUTY IN PRESCHOOL

1,2,3 MAJA –  PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

PRESCHOOL IS CLOSED

4 MAJA - DYŻUR

DUTY IN PRESCHOOL

DZIEŃ MAMY I TATY

MOTHER’S AND FATHER’S DAY

RADA PEDAGOGICZNA - PODSUMOWANIE II PÓŁROCZA

TEACHERS COUNCIL - II SEMESTER SUMMARY

BOŻE CIAŁO i DZIEŃ WOLNY –  PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

CORPUS CHRISTI and FREE DAY- PRESCHOOL IS CLOSED

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

PARENT-TEACHER INDIVIDUAL MEETINGS

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

THE END OF PRESCHOOL YEAR CEREMONY

LETNIE PRZEDSZKOLE

SUMMER PRESCHOOL

DYŻUR W PRZEDSZKOLU

DUTY HOURS IN PRESCHOOL

PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

PRESCHOOL IS CLOSED

LETNIE PRZEDSZKOLE

SUMMER PRESCHOOL