Program

Polish British Academy jest szkołą międzynarodową o charakterze dwujęzycznym.

 

Szkoła realizuje dwa programy nauczania:

  • Program British National Curriculum
  • Polską podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Język angielski jest językiem wykładowym w szkole.

W języku angielskim odbywają się zajęcia: english, mathematics, science, history, social studies, information and communications technology, music, PE.

 

 

Edukacja brytyjska odbywa się w oparciu o podręczniki:

  • w klasie 0 - "Nursery Numbers" (Maths) wydawnictwa Schofield & Sims oraz Phonics (English) wydawnictwa Usborne 
  • w klasach 1, 2, 3 - "Onwards and upwards" (English) wydawnictwa C.J.Fallon, "Abacus" (Maths) wydawnictwa Ginn, "Cambridge Primary Science" (Science) wydawnictwa Cambridge University Press
  • w klasach 4, 5 - "New Grammar" (English) wydawnictwa Nelson, "Cambridge Primary Maths" (Maths) wydawnictwa Cambridge University Press, "Cambridge Primary Science" (Science) wydawnictwa Cambridge University Press

 

 Edukacja polska odbywa się w oparciu o podręczniki:

  • w klasie 0 - "Paczka Puszatka" wydawnictwa WSiP
  • w klasach 1, 2 - "Tropiciele" wydawnictwa WSiP
  • w klasie 3 - "Nowe Już w szkole" wydawnictwa Nowa Era
  • w klasach 4, 5 - „Słowa na start!” (język polski), "Wczoraj i dziś" (historia), „Na tropach przyrody” (przyroda), "Lekcja muzyki" (muzyka) wydawnictwa Nowa Era, "Matematyka z plusem" wydawnictwa GWO

 

W klasie 3 wprowadzamy naukę dodatkowego języka obcego, jakim jest język hiszpański

 

Dla potwierdzenia znajomości języka angielskiego uczniowie zdają w czasie nauki w szkole podstawowej zewnętrzne egzaminy z języka angielskiego, przeprowadzane przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge: Young Learners English - Flyers, KET- Key English Test, PET - Preliminary English Test.

 

addvanatge kids academy przedszkole w wilanowie