Metodyka nauczania

"Uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w głowie."

Stymulujące otoczenie

Dzieci uczą się najlepiej tego czego doświadczają wszystkimi zmysłami. Dlatego też nasz program edukacyjny łączy elementy stymulujące rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

Uczymy poprzez przekazywanie informacji o świecie. Stosujemy nowoczesne formy nauki interaktywnej, które stanowią bazę, na której buduje się inteligencję dającą nieocenione efekty.

Proponujemy na zajęciach gry i zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, które są formą edukacji i dużą frajdą dla dzieci.

Kontakt z przyrodą

Bardzo ważną rolą w programie jest nabywanie przez dzieci umiejętności i potrzeby obcowania z przyrodą. Zaczynamy od najróżniejszych drzew, kwiatów, ptaków, roślin, aż do ich miejsca w świecie i kosmosie.

Programy tematyczne ściśle powiązane są ze zmieniającą się przyrodą i porą roku wokół nas. Liczne wycieczki i wyjścia są doskonałą formą zbliżenia się do natury.

Muzyka

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie towarzyszy dzieciom muzyka. Muzyka zmniejsza stres, dodaje energii i poprawia pamięć.

Dzieci słuchają muzyki poważnej, ludowej, etnicznej, a także współczesnej. Same śpiewają na zajęciach i rytmice zarówno po polsku jak i po angielsku. Muzyka jest terapią i towarzyszy dzieciom podczas leżakowania.

Zajęcia ruchowe

Według kinezjologów główną przyczyną kłopotów z nauką jest blokada chemiczno-elektrycznego przekazu informacji w mózgu.

Dobrym lekarstwem na polepszenie koncentracji są proste ćwiczenia, które odblokowują połączenia między prawą i lewą półkulą mózgową. Wiele ćwiczeń kinezjologicznych pomaga zwiększyć koordynację i zmniejszyć stres. Sprawiają, że nauka staje się łatwiejsza i bardziej naturalna.

Raz w tygodniu specjalista od gimnastyki korekcyjnej prowadzi zajęcia dbając o prawidłowy rozwój ciała.

Zajęcia plastyczne

To jeden z elementów metod czynnych dających dzieciom możliwość wyrażania siebie, swoich emocji, poszerzania swojej wyobraźni.

Wszystkie prace plastyczne oraz projekty wspólnie wykonywane w grupie to też element budowania relacji wśród dzieci i nauka współpracy. Możemy zaobserwować jak kształtuje się wyobraźnia dzieci i jak odmiennie mogą one interpretować różne zdarzenia.

Ćwiczymy małą motorykę, tak aby już 4-latek mógł rozpocząć przygotowanie do nauki pisania.