Płatności

Wpisowe

 • 1000 zł - Jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w przedszkolu.

Czesne miesięczne

 •   1500 zł wymiar pół dnia (7:30- 13:00)
 •   1850 zł zerówka o profilu anglojęzycznym

Czesne zawiera opłaty za:

 1. opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
 3. realizację programu autorskiego pani Anny Dąbrowskiej pt. „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
 4. codzienne zajęcia z native speakerem
 5. codzienne zajęcia ruchowe
 6. gimnastykę korekcyjną ze specjalistą raz w tygodniu
 7. zajęcia plastyczne
 8. 2 x w tygodniu zajęcia rytmiczne
 9. ćwiczenia logopedyczne (3-5 latki)
 10. książki i materiały edukacyjne
 11. 5 posiłków dziennie
 12. opiekę psychologa
 13. organizowane przez przedszkole imprezy artystyczne, np. teatrzyki, koncerty muzyczne, okolicznościowe zajęcia edukacyjne itp.
 14. ubezpieczenie podstawowe NNW

Czesne nie zawiera opłat za:

 1. dodatkowe zajęcia organizowane przez przedszkole, np. gimnastyka artystyczna, karate, zajęcia teatralne, taniec, nauka gry na keyboardzie, indywidualne ćwiczenia logopedyczne
 2. opłaty za podręczniki dla 5 i 6 latków
 3. rozszerzone ubezpieczenie zdrowotne i NNW
 4. wycieczki i transport

Opłaty wnosić można w ratach miesięcznych, bądź innych. Czesne płacone jest z góry do 5-tego każdego miesiąca. Za zajęcia dodatkowe płatność obowiązuje z góry do 10-tego danego miesiąca.